Dlaczego warto wykonać badania prenatalne ? - Artykuły i publikacje - dr n. med. Karol Bielasik, ginekolog, USG prenatalne, diagnostyka chorób narządu rodnego (Jelenia Góra, dolnośląskie)

Dla pacjentek

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne ?


Nowoczesne techniki nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej (a pierwszoplanowo ultrasonografia wysokiej rozdzielczości) umożliwiają bardzo wczesne rozpoznanie wielu wad rozwojowych u płodu, pozostając metodami w pełni bezpiecznymi dla matki i nienarodzonego dziecka. Już badanie wykonane między 11,0 a 13,6 tygodniem ciąży pozwala (pod warunkiem zachowania rygorystycznych standardów jakości wykonywanych badań *) z czułością przekraczającą ponad 80% rozpoznać płody obciążone ciężką nieprawidłowością genetyczną.

Warto wiedzieć, że wczesne rozpoznanie wad rozwojowych pozwala nie tylko na szybkie wdrożenie dalszego postępowania diagnostycznego i niejednokrotnie terapeutycznego (część zaburzeń rozwojowych płodu można leczyć jeszcze w życiu wewnątrzmacicznym), ale jest nieodzowne (!) dla zaplanowania odpowiedniego czasu, sposobu oraz miejsca rozwiązania ciąży, by stworzyć maluchowi najlepsze warunki do kolejnych etapów diagnostyki i leczenia.

O tym jak istotny jest problem zapewnienia najwyższej jakości porad medycznych z zakresu diagnostyki prenatalnej świadczą aktualne (2009r.) rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w tej dziedzinie. Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu Ekspertów "(...) wszystkie kobiety ciężarne w Polsce, bez względu na wiek powinny mieć zaproponowane przesiewowe badania prenatalne w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aberracji chromosomowych ( istnieją wiarygodne dowody na to, że wiek ciężarnej powyżej 35 roku życia, będący dotychczas podstawowym wskazaniem do wykonania badań prenatalnych, jest w rzeczywistości słabym czynnikiem determinującym wystąpienie aberracji chromosomowych płodu). (...) Szczególny nacisk należy położyć na wykonywanie nowoczesnych badań nieinwazyjnych oraz dążyć do nadania im charakteru przesiewowego. (...) Badania przesiewowe: ultrasonografia między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży, ultrasonografia między 18 a 24 tygodniem ciąży oraz badania biochemiczne I i II trymestru ciąży umożliwiają poza oceną ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych, także rozpoznanie wielu wad wrodzonych u płodu, ocenę kosmówkowości w ciąży wielopłodowej, a także ocenę ryzyka wystąpienia niektórych powikłań charakterystycznych dla II i III trymestru ciąży. (...) Ocena ryzyka aberracji chromosomowych między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży (NT) powinna być przeprowadzona tylko przez lekarzy posiadających odpowiednie aktualne certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicinie Foundation. Lekarze ci powinni ponadto przechodzić coroczny audyt oceniający jakość wykonywanych przez nich badań ultrasonograficznych".

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszej wiedzy dotyczącej badań prenatalnych zapraszam na stronę redagowaną przez Fundację Medycyny Płodu /The Fetal Medicine Foundation/- https://courses.fetalmedicine.com/fmf/patient). Zawarte tu informacje w wyczerpujący i przystępny sposób omawiają zagadnienia diagnostyki prenatalnej. Tekst wykładów napisany jest również w języku polskim). W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.


* Fundacja Medycyny Płodu (The Fetal Medicine Foundation - FMF) jest charytatywną organizacją założoną w 1995 r. celem promocji badań i wprowadzania międzynarodowych standardów dotyczących medycyny płodu.
Dla zapewnienia najwyższej jakości i skuteczności badań, ultrasonografiści ubiegający się o odpowiednie certyfikaty kompetencji FMF przechodzą szkolenie zakończone egzaminem, a następnie poddawani są stałej, rygorystycznej kontroli jakości wykonywanych badań (dotyczącej zarówno uzyskiwanych wyników jak i jakości uzyskiwanych obrazów).

Wszystkie zawarte na stronie materiały, mają charakter informacyjny, nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z jednostkami chorobowymi i ich leczeniem. Nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej.
W celu uzyskania pełnej informacji na temat poruszanych problemów należy skontaktować się z lekarzem.