Kiedy najlepiej wykonać USG ciąży? - Artykuły i publikacje - dr n. med. Karol Bielasik, ginekolog, USG prenatalne, diagnostyka chorób narządu rodnego (Jelenia Góra, dolnośląskie)

Dla pacjentek

Kiedy najlepiej wykonać USG ciąży?


Zgodnie z zaleceniami wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), u wszystkich ciężarnych (ciąża o przebiegu prawidłowym) należy przeprowadzić następujące badania ultrasonograficzne:

1. między 11,0 a 13,6 tygodniem ciąży (badanie to przyjęto nazywać usg "genetycznym", gdyż służy między innymi ocenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych u płodu (np. Zespół Downa).1,2

2. między 18-22 (24) tygodniem ciąży oraz

3. między 28 a 32 tygodniem ciąży. Dwa ostatnie badania służą szczegółowej ocenie rozwoju ciąży. Badanie obejmuje biometrię płodu (pomiary wielu struktur anatomicznych, ocenę masy płodu), ocenę anatomii płodu i badanie serca płodu oraz ocenę łożyska, pępowiny i płynu owodniowego. Ze wskazań lekarskich badanie może zostać rozszerzone o badanie dopplerowskie ( badanie to polega na ocenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych) ciężarnej (ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych) oraz płodu.

W razie podejrzenia/ rozpoznania powikłań ciąży liczba badań ultrasonograficznych oraz ich zakres  powinien zostać odpowiednio zmodyfikowany.

Wskazówki, które pomogą Panią ustalić optymalny okres naszych spotkań:

1 Wiek ciążowy obliczamy zwyczajowo opierając się o pierwszy dzień ostatniej (poprzedzającej zajście w ciążę) miesiączki. W razie wątpliwości najlepiej poradzić się lekarza prowadzącego ciążę.

2 W przypadku wątpliwości dotyczących wieku ciążowego, na "badanie genetyczne" zdecydowanie korzystniej umówić się "za wcześnie". Pozwala to ustalić właściwą datę wizyty. W przypadku, gdy maluch jest większy niż ustalone kryteria kwalifikacji do badania genetycznego, nie mamy juz szansy by je wykonać.

Wszystkie zawarte na stronie materiały, mają charakter informacyjny, nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z jednostkami chorobowymi i ich leczeniem. Nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej.
W celu uzyskania pełnej informacji na temat poruszanych problemów należy skontaktować się z lekarzem.