Oferta - dr n. med. Karol Bielasik, ginekolog, USG prenatalne, diagnostyka chorób narządu rodnego (Jelenia Góra, dolnośląskie)

USG GENETYCZNE - WCZESNA DIAGNOSTYKA WAD PŁODU

To bardzo ważne badanie USG wykonywane jest między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży.
Z dumą możemy powiedzieć, że na terenie Dolnego Śląska jesteśmy jedną z niewielu placówek, gdzie wczesne, nieinwazyjne badania płodu wykonywane są w oparciu o międzynarodową akredytację FMF (The Fetal Medicine Foundation).
Te referencje gwarantują Państwu najwyższą jakość wykonywanych badań w zakresie wszystkich markerów wybranych nieprawidłowości chromosomowych płodu tzn.:
- pomiaru przezierności karku
- oceny kości nosowej
- przepływu w przewodzie żylnym i
- przez zastawkę trójdzielną oraz

Prócz wyżej wymienionych, w diagnostyce płodu wykorzystuje się najnowsze markery ultrasonograficzne wad rozwojowych, jak chociażby indeks pulsacji w przewodzie żylnym, ARSA (odmienność przebiegu prawej tętnicy podobojczykowej, współczynnik przestrzeni przedczołowej (PFSR), przezierność wewnątrzczaszkową (IT, intracranial translucency i ocenę tylnego dołu czaszki celem wczesnej diagnostyki wad cewy nerwowej).

Protokoły wszystkich badań oraz ocena ryzyka nieprawidłowości genetycznych (aneuploidii) u płodu przygotowywane są w oparciu o najnowsze algorytmy z wykorzystaniem wysokospecjalistycznego oprogramowania (ASTRAIA oraz ViewPoint).