Oferta - dr n. med. Karol Bielasik, ginekolog, USG prenatalne, diagnostyka chorób narządu rodnego (Jelenia Góra, dolnośląskie)

Usługi

USG GENETYCZNE - WCZESNA DIAGNOSTYKA WAD PŁODU

To bardzo ważne badanie USG wykonywane jest między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży.
Z dumą możemy powiedzieć, że na terenie Dolnego Śląska jesteśmy jedną z niewielu placówek, gdzie wczesne, nieinwazyjne badania płodu wykonywane są w oparciu o międzynarodową akredytację FMF (The Fetal Medicine Foundation).
Te referencje gwarantują Państwu najwyższą jakość wykonywanych badań w zakresie wszystkich markerów wybranych nieprawidłowości chromosomowych płodu tzn.:
- pomiaru przezierności karku
- oceny kości nosowej
- przepływu w przewodzie żylnym i
- przez zastawkę trójdzielną oraz

Prócz wyżej wymienionych, w diagnostyce płodu wykorzystuje się najnowsze markery ultrasonograficzne wad rozwojowych, jak chociażby indeks pulsacji w przewodzie żylnym, ARSA (odmienność przebiegu prawej tętnicy podobojczykowej, współczynnik przestrzeni przedczołowej (PFSR), przezierność wewnątrzczaszkową (IT, intracranial translucency i ocenę tylnego dołu czaszki celem wczesnej diagnostyki wad cewy nerwowej).

Protokoły wszystkich badań oraz ocena ryzyka nieprawidłowości genetycznych (aneuploidii) u płodu przygotowywane są w oparciu o najnowsze algorytmy z wykorzystaniem wysokospecjalistycznego oprogramowania (ASTRAIA oraz ViewPoint).

Ultrasonografczna ocena ciąży w 2 i 3 trymestrze

To badanie wykonywane jest ok. 20-22 i następnie ok. 28-32 tygodnia ciąży. Służy szczegółowej analizie rozwoju ciąży. Obejmuje m.in. ocenę budowy anatomicznej płodu, ocenę markerów wad genetycznych (np. zespołu Downa),badanie serca płodu oraz biometrię (pomiary wielu struktur anatomicznych i oszacowanie masy płodu). Badanie pozwala stwierdzić czy płód rozwija się prawidłowo, czy nie jest obciążony wadami oraz umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań ciąży (np. preeklampsji/ rzucawki).

Rutynowo w badaniach 2 i 3 trymestru wykonywanych w gabinecie badanie serca płodu przeprowadzane jest wg rozszerzonego protokołu badania serca wg ISUOG (International Society of Ultrasound of Obstetrics and Gynecology)

USG 3D i 4D płodu

Ocena płodu z wykorzystaniem obrazów trójwymiarowych (3D) i prezentacji trójwymiarowych "live" (4D).
Ta metoda jest standardowo wykorzystywana w badaniach 2 i 3 trymestru ciąży.

Badania dopplerowskie w ciąży

Badania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych matki oraz płodu (wykorzystywane w diagnostyce nadciśnienia tętniczego u ciężarnych, ocenie wydolności łożyska i układu krążenia płodu czy badaniu "genetycznym").
Licencja The Fetal Medicine Foundation.

Ultrasonografia narządu rodnego oraz badania dopplerowskie w ginekologii

To badanie ultrasonograficzne wykonywane sondą pochwową, często również brzuszną, pozwalające ocenić zaburzenia strukturalne kobiecego narządu rodnego (wady anatomiczne, guzy itp.)

testy NIPT NIFTY, Panorama

Od listopada 2013 r. istnieje możliwość wykonania w gabinecie testu NIFTY. To nieinwazyjny test wykonywany z krwi matczynej metodą biologii molekularnej celem określenia ryzyka wystapienia u płodu trisomii 21, 18 czy 13 chromosomu. Czułość badania określana jest powyżej 99 procent dla trisomii 21 chromosomu (!)

Od października 2017 r. jest możliwe wykonanie testu Panorama.

Laparoskopia

Laparoskopowe leczenie chorób narządu rodnego
(m.in. histerektomia (usunięcie macicy), operacje guzów narządu rodnego (m.in. Jajników, jajowodów), endometrioza, niepłodność.
Zabiegi wykonywane w szpitalu w ramach NFZ