PROGRAM BEZPŁATNYCH BADAŃ PRENATALNYCH NFZ - dr n. med. Karol Bielasik, ginekolog, USG prenatalne, diagnostyka chorób narządu rodnego (Jelenia Góra, dolnośląskie)

Miło mi poinformować, że z  początkiem marca 2012 r. w Jeleniej Górze rozpoczęła pracę specjalistyczna Poradnia Badań Prenatalnych "Femina", oferująca ciężarnym kompleksową, bezpłatną diagnostykę ultrasonograficzną (USG "genetyczne" między 11 a 14 tygodniem ciąży oraz ok. 18- 23 tyg. ciąży) i badania krwi (test PAPP-A) w oparciu o umowę z NFZ.

Pracownia mieści się na terenie "Przychodni Zabobrze" przy ulicy Ogińskiego 1B, IIp.
Rejestracja telefoniczna 693 980 327.


Aby sprostać najwyższym wymaganiom badania wykonywane są doskonałym aparatem ultrasonograficznym GE Voluson E8 Expert, a badania krwi (test PAPP-A) wykonywane są jednoczasowo- w laboratorium mieszczącym  się na parterze przychodni.


Zapraszamy na badania bezpłatne wszystkie ciężarne spełniające chociaż 1 z wymienionych kryteriów:

- 35 lat
- nieprawidłowy wynik prenatalnych badań biochemicznych czy ultrasonograficznych
- nieprawidłowości genetyczne  (aberracja chromosomowa) czy wada płodu w poprzeniej ciąży
- stwierdzenie zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie
- występowanie strukturalnej aberracji chromosomowej u ciężarnej lub ojca dziecka

W ramach Programu możliwe jest również wykonanie badań u ciężarnych, u których wystąpiły:

- niepowodzenia rozrodu (conajmniej dwukrotnie poronienia samoistne, obumarcie ciąży)
- narażenie na działanie czynników mutagennych (narażenie zawodowe czy stosowane przewlekle leki)
- pokrewieństwo małżonków.

Podstawą jest skierowanie wystawione przez lekarza ginekologa lub POZ z pieczęcią placówki mającą umowę z NFZ oraz praktyk prywatnych.
Co najistotniejsze- lekarz kierujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z konsultacjami i diagnostyką genetyczną pacjentów.Serdecznie Zapraszam.

Karol Bielasik